Condenseerbaar fijnstof uit houtkachels

16-03-2021

Het RIVM rapporteert voortaan ook over condenseerbaar fijnstof uit houtstook.

Condenseerbaar fijnstof zijn deeltjes die zich in de lucht vormen doordat verbrandingsgassen uit houtrook afkoelen direct nadat de rook de schoorsteen verlaat. Deze vorm van fijnstof uit houtstook is voor het eerst meegenomen in de definitieve emissiecijfers over 2019, die het RIVM/Emissieregistratie en het CBS op 15 februari van dit jaar publiceerden. Met de uitgebreide rekenmethode volgt het RIVM de internationale richtlijnen.

Door deze nieuwe manier van registreren is het aandeel van houtstook in de emissie van fijnstof (PM2,5) toegenomen van 10 naar 23 procent. Het aandeel van houtstook in de gemiddelde PM2,5-concentratie neemt hierdoor toe naar 4 procent.

Het RIVM verwerkt de nieuwe cijfers dit jaar in de nulmeting van het Schone Lucht Akkoord met de gezondheidsindicator.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen