Houtkachels nu grootste fijnstofbron

17-02-2021

Door een nieuwe rekenmethode zijn houtkachels en -haarden voor in plaats van 10 procent, voor 23 procent verantwoordelijk bij de fijnstofuitstoot in Nederland. Het RIVM rekent nu ook fijnstof mee dat vlak buiten de schoorsteen ontstaat.

Het aandeel van houtstook in de gemiddelde fijn stof concentratie stijgt hierdoor naar 4%. De nieuwe cijfers onderstrepen dat houtstook in woonhuizen een voorname bron van luchtvervuiling is. Het CBS schat dat in 2018 ongeveer een miljoen houtgestookte installaties in gebruik waren en dat daarin zo'n miljard kilo hout werd verstookt. 

Bron: Volkskrant

De bijstelling van de rekenmethode is onderdeel van de jaarlijkse bekendmaking van de Nederlandse emissiecijfers, waarbij het RIVM elk jaar ook de manier waarop het de uitstoot registreert tegen het licht houdt. Door de nieuwe manier van rekenen stoten alle luchtvervuilingsbronnen in Nederland samen ongeveer 16 kiloton uit in plaats van 12 kiloton. 

Volgens een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving uit 2019 is de goedkoopste manier om luchtvervuiling verder terug te dringen het aanpakken van dieselauto’s zonder roetfilter en het vervangen van verouderde houtkachels en haarden. Daarbij verwijst het PBL naar Duitsland, waar kachels en haarden van een bepaalde ouderdom die niet aan de uitstooteisen voldoen verplicht moeten worden aangepast, en anders niet meer aan mogen.

De Nederlandse overheid probeert de uitstoot van houtstook vooral terug te dringen met voorlichting over stookgedrag – nat hout levert bijvoorbeeld veel meer verontreiniging op – en bemiddeling bij klachten van buurtbewoners. Hiernaast is de ISDE-subsidie voor duurzame energie niet langer beschikbaar voor pelletkachels die branden op geperste houtkorrels.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen