Veel nieuwe toetreders

22-01-2021

Met de gezamenlijke ondertekening van het SLA begin januari door 17 gemeenten uit regio Noordoost-Brabant staat de teller van deelnemende gemeenten en provincies in één klap op 82!

In het afgelopen jaar, tussen 13 januari 2020 en 13 januari 2021, zijn provincies Groningen en Friesland en 34 gemeenten toegetreden. Dat is mooi nieuws; samen maken we de lucht in Nederland schoner.

Op de hoofdfoto zien we een foto van de ondertekening van het SLA op 13 januari 2020. 

De nieuwe toetreders zullen ook hun decentraal uitvoeringsplan opstellen, waarin ze aangeven hoe ze uitvoering geven aan de SLA-maatregelen. Ook kunnen zij cofinanciering aanvragen via de specifieke uitkering (SPUK SLA).

Een volledig overzicht van alle ondertekenaars van het SLA vind je via de kaart met deelnemers >>

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen